Werkwijze

Onze werkwijze is transparant en pragmatisch. Na een eerste introductie-gesprek maken wij middels onze BCS scan snel inzichtelijk hoe uw klantenservice organisatie op basis van ons model (gebaseerd op de eerder genoemde vier pijlers) er voor staat. Na bespreking van deze resultaten kunnen wij, indien van toepassing, een advies-traject starten ter verbetering van bepaalde onderdelen.


Stratel Support adviseert echter niet alleen, maar kan ook de implementatie van haar adviezen uitvoeren om zo het beste resultaat voor haar opdrachtgevers te bereiken. In de implementatie-fase, altijd onder het programmamanagement van Stratel Support, integreren wij onze expertise waar nuttig en nodig met kennis en kunde binnen uw organisatie, eventueel aangevuld met reeds aanwezige expertise van derden die aan uw organisatie verbonden zijn. Dat geeft niet alleen draagvlak maar is ook economisch vaak aantrekkelijk.